Θεραπείες

Ο αιματολογικός και ογκολογικός ασθενής προσέρχεται στο ιατρείο συνήθως λόγω παθολογικών τιμών των εργαστηριακών του εξετάσεων ή λόγω νεοαμφανιζόμενων παθολογικών συμπτωμάτων. Στον ασθενή θα λαμβάνεται πλήρες ιστορικό, θα εκτιμούνται τα εργαστηριακά ευρήματα που προσκομίζει, θα ακολουθεί κλινική εξέταση, μέτρηση ζωτικών παραμέτρων, καρδιογράφημα και διαφορική ανάλυση αίματος. Θα δίνονται ακολούθως κατευθηντήριες οδηγίες για την ολοκλήρωση των διαγνωστικών εξετάσεων, πχ. αξονική ή μαγνητική τομογραφία, οπότε και θα προκύπτει η διαγνώση.


Μετά από παρουσίαση του περιστατικού στο ογκολογικό συμβούλιο, θα προτείνεται η θεραπεία. 

Σε περιπτωση που το περιστατικό χρήζει χημειοθεραπείας, τότε αυτή μπορεί να λάβει χώρα σε κλινική της Λεμεσού που συνεργάζεται η γιατρός. 

Σε περίπτωση παρακολούθησης χρόνιων αιματολογικών παθησεων, υπάρχει η δυνατότητα γρήγορης εκτίμησης του ασθενούς μέσω του αναλυτή γενικής αίματος με διαφορική ανάλυση των λευκών αιμοσφαιρίων. 

Οι διαδικασίες που μπορούν να λάβουν χώρα στο ιατρείο καλύπτουν όλο το φάσμα της αιματολογίας όπως υποδόρια χορήγηγη επιγενετικών παραγόντων, αφαίμαξη, ενδοφλέβια χορήγηση διφοσφωνικών, ανοσοσφαιρινών κλπ. αλλά και συχνά ογκολογικά συμπτώματα όπως παρακέντηση ασκιτικής ή υπεζωκοτικής συλλογής.