Θεραπευτική αφαίμαξη

Τι σημαίνει:

Στην θεραπευτική αφαίμαξη αφαιρείται αίμα από μια φλέβα σε άτομα με ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα αιμοσφαιρίνης, προκειμένου να μειωθεί ο όγκος του αίματος που κυκλοφορεί. Αυτό είναι αποτελεσματικό για τη μείωση της πυκνότητας του αίματος και ελάττωση του κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου. Το πρόγραμμα αφαίμαξης προβλέπει περίπου μισό λίτρο αίμα ανά διαστήματα, από λίγες ημέρες μέχρι εβδομάδες ή μήνες. Μετά την αφαίρεση της ποσότητας αίματος συνήθως χορηγείται φυσιολογικός ορός για την αποφυγή υποβολαιμίας. Τα διαστήματα της αφαίμαξης καθορίζονται από τον γιατρό ανάλογα με την πτώση της αιμοσφαιρίνης μέσα στα φυσιολογικά όρια. Οι μονάδες αίματος που προέρχονται από θεραπευτικές αφαιμάξεις δεν χρησιμοποιούνται και απορρίπτονται σε ειδικά απόβλητα.


Κίνδυνοι- Πιθανές επιπλοκές

Μπορεί να υπάρξει κάποια αιμορραγία ή φλεγμονή στο σημείο εισόδου του φλεβοκαθετήρα. Περισσότερο σοβαροί κινδύνοι είναι πολύ σπάνιοι.