Συμβουλευτική

Στον τομέα της αιματολογίας και ογκολογίας, η έγκαιρη διάγνωση αλλά και η επιλογή της κατάλληλης θεραπείας, σε αντιστοιχία με τις διεθνείς πρακτικές και οδηγίες, είναι ιδιαίτερα σημαντικοί παράγοντες για την πρόγνωση του ασθενή. Παράλληλα μια καταρτισμένη παρακολούθηση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναγνώριση και πρόληψη παρενεργειών, ανακούφιση και διασφάλιση μιας καλής ποιότητας ζωής.

Δρ. Μαρία Βεργουλίδου Στυλιανίδη