Υπηρεσίες

Εκτεταμένη κλινική εμπειρία στην στοχευμένη θεραπεία

μέσω εξατομικευμένης ιατρικής και στην καινοτόμο μέθοδο της ανοσοθεραπείας.

Κακοήθη νεοπλάσματα/συμπαγείς όγκοι

Νεοπλάσματα του αίματος 

  • Λευχαιμία (οξεία ή χρόνια)
  • Λεμφώματα
  • Πολλαπλούν μυέλωμα
  • Παρακολούθηση ασθενών μετά από μεταμόσχευση μυελού
  • Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα

Καλοήθεις ασθένειες του αίματος

  • Αναιμία
  • Θρομβοπενία και άλλες διαταραχές αιμοπεταλίων
  • Υπογαμμασφαιριναιμία και χρόνιες ανοσοανεπάρκειες 
  • Διαταραχές πήξης