Το Ιατρείο

Ο ογκολογικός και αιματολογικός ασθενής, συχνά εξασθενημένος και αδύναμος, έχει τη δυνατότητα να λάβει τη θεραπεία του σε έναν όμορφο και ήσυχο χώρο, με ιδιωτικότητα, πολλές φορές σε αντίθεση με τα μεγάλα νοσοκομεία και νοσηλευτήρια.