Οστεομυελικής Βιοψίας - Μυελογράμματος

Με αυτό το έντυπο θα ενημερωθείτε περαιτέρω για την χρησιμότητα της εξέτασης, τον τρόπο διενέργειας και τις πιθανές επιπλοκές. 


Τι είναι η οστεομυελική βιοψία;

Οστεομυελική βιοψία είναι η λήψη δείγματος από εσωτερικό του οστού, όπου βρίσκεται ο μυελός. Με αυτόν τον τρόπο διαπιστώνεται η ύπαρξη ανωμαλιών στην παραγωγή των σειρών του αίματος και διευκολύνεται η επιλογή της κατάλληλης θεραπείας.  Συνήθεις περιπτώσεις αποτελούν η διαπίστωση μη φυσιολογικού τύπου ή αριθμού ερυθρών ή λευκών αιμοσφαιρίων ή αιμοπεταλιών σε μία γενική αίματος. Η εξέταση χρησιμοποιείται για τη διάγνωση της λευχαιμίας, λοιμώξεων, κάποιων τύπων αναιμίας και άλλες διαταραχές του αίματος.

 

Πώς πραγματοποιείται;

Η βιοψία διενεργείται στο χώρο του ιατρείου. Το δείγμα λαμβάνεται από οστό της πυέλου. Το πρώτο μέρος της εξέτασης είναι το μυελόγραμμα, ή αλλιώς αναρρόφηση μικρής ποσότητας υγρού μυελού των οστών με μία σύριγγα. Το δείγμα έπειτα υπόκειται σε ειδική χρώση και εξέταση στο μικροσκόπιο, ή/και αποστέλλεται σε γενετικά εργαστήρια για περαιτέρω έρευνα.

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την αφαίρεση μικρού κομματιού από το οστό. Ο γιατρός εισάγει τη βελόνα βιοψίας, το κέντρο της βελόνας αφαιρείται και η κοίλη βελόνη κινείται για λίγα εκατοστά μέσα στο οστό. Αυτό συλλαμβάνει ένα μικρό δείγμα του μυελού των οστών εντός της βελόνης. Η οστεομυελική βιοψία, σε αντίθεση με το μυελόγραμμα, περιλαμβάνει τις οστεινες δοκίδες που παρέχουν εξίσου σημαντικές πληροφορίες, εξετάζεται από ειδικό παθολογοανατομικό εργαστήριο, μετά από επεξεργασία αφαλάτωσης του δείγματος.

Άλλες εξετάσεις που μπορεί να χρειασθούν είναι:

Ο καρυότυπος: αποτελεί την εξέταση των χρωμοσωμάτων, του γενετικού υλικού του ατόμου και βοηθά τόσο στη διάγνωση, όσο στην επιλογή θεραπείας και την πρόγνωση της νόσου. Γίνεται στο Μακάρειο νοσοκομείο Λευκωσίας.

Η  μοριακή εξέταση γονιδιακών μεταλλάξεων: γίνεται στο Καραϊσκάκειο ίδρυμα, ανιχνεύει την ύπαρξη ή μη μιας συγκεκριμένης μετάλλαξης. Π.χ. μπορεί πλέον να τεθεί η διάγνωση της χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας με μέσω της μετάλλαξης bcr-abl. Με την ίδια μέθοδο και με ποσοτική μέτρηση παρακολουθούμε και την ανταπόκριση της νόσου στη θεραπεία.

Οι παραπάνω εξετάσεις επαναλαμβάνονται με την πάροδο του χρόνου για την εκτίμηση της πορείας της νόσου, να ορισθεί το χρονικό σημείο έναρξης θεραπείας και η ανταπόκριση της νόσου στην αγωγή.


Διενέργεια βιοψίας

Η βιοψία ξεκινάει με ένα μικρό τσίμπημα όταν χορηγείται με ένεση η τοπική αναισθησία. Η περιοχή καθαρίζεται και προετοιμάζεται με αποστειρωμένα υλικά. Μπορεί να αισθανθείτε έναν σύντομο και απότομο πόνο όταν αφαιρείται το υγρό. Στη συνέχεια κατά τη βιοψία του οστού μπορεί επίσης να υπάρξει μια σύντομη στιγμή πόνου, δεδομένου ότι στο εσωτερικό του οστού δεν μπορεί να γίνει αναισθησία. Η διαδικασία αυτή μπορεί να προκαλέσει άλλοτε άλλο πόνο σε κάθε ασθενή.

 

Κίνδυνοι- Πιθανές επιπλοκές

Μπορεί να υπάρξει κάποια αιμορραγία στο σημείο της παρακέντησης. Περισσότερο σοβαροί κινδύνοι, όπως σοβαρή αιμορραγία ή λοίμωξη, είναι πολύ σπάνιοι.