Νοσηλευτικό Προσωπικό

Δήμητρα Κύρκου

Η νοσηλεύτρια Δήμητρα Κύρκου είναι απόφοιτη της νοσηλευτικής σχολής του ΤΕΠΑΚ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον τομέα της ογκολογίας, τον οποίο πραγματεύτηκε στην πτυχιακή της εργασία. Έχει νοσοκομειακή εμπειρία και έχει ενισχύσει το ιατρείο μας μέσω των πολύπλευρων νοσηλευτικών της ικανοτήτων αλλά και του ευχάριστου χαρακτήρα της. Είναι υπεύθυνη του χώρου θεραπειών, των αιμοληψιών και χορήγησης ενδοφλέβιων παραγόντων. Επίσης χειρίζεται τον αναλυτή διαφορικής ανάλυσης αίματος καθώς και τα επιχρίσματα περιφερικού αίματος και μυελού.