Νοσηλευτικό Προσωπικό

Παντελής Σαββίδης

Ο νοσηλευτής Παντελής Σαββίδης έχει μακρά εμπειρία στην θεραπεία και παρακολούθηση αιματολογικών ασθενών και έχει ενισχύσει το ιατρείο μας μέσω των πολύπλευρων νοσηλευτικών του ικανοτήτων αλλά και του ευχάριστου χαρακτήρα του. Είναι υπεύθυνος του χώρου θεραπειών, των αιμοληψιών και χορήγησης ενδοφλέβιων παραγόντων. Επίσης χειρίζεται τον αναλυτή διαφορικής ανάλυσης αίματος καθώς και τα επιχρίσματα περιφερικού αίματος και μυελού.