Εξοπλισμός

O αναλυτής από την εταιρία Sysmex χρησιμεύει για την διενέργεια γενικής ανάλυσης αιματος με διαφορική ανάλυση των λευκών αιμοσφαιρίων. Οι τιμές αυτές είναι ουσιαστικής σημασίας για νέα διαγνωση αιματολογικών παθήσεων, για ταχεία παρακολούθηση χρονίων αιματολογικών ασθενών καθώς και για την παρακολούθηση των ασθενών με χημειοθεραπεία και την πρόληψη εμφάνισης λοιμώξεων σε αυτούς. 

Το μικροσκόπιο είναι για την διαγνωστική αξιολόγιση και αναλυση παθήσεων του αίματος (ερυθρών αιμοσφαιρίων, αιμοπεταλίων και λευκών αιμοσφαιρίων) καθώς και την κυταρολογική αξιολόγηση του μυελού των οστών, μια εξέταση που μπορεί να κάνει ο ασθενής στο ιατρείο. 

Ο υπέρηχος της εταιρίας Philips χρησιμεύει στην άμεση και με ευκρίνεια απεικόνιση των οργάνων της άνω και κάτω κοιλίας (συκώτι, σπλήνας, νεφροί, λεμφαδένες, παγκρεας κλπ.)